HOME > 제품소개 > 무색보안경
 
SG-200

                                                           • 스포츠형 투렌즈 타입
                                                           • 착용감 우수
                                                           • 연질 코받침, 코받침 조절
                                                           • 다리 미끄럼방지 우레탄패드 적용
                                                           • 하드코팅, 안티포그 렌즈